Naar Meldpunt home
You are visiting a website from 2003
This website is preserved because of historical value
Note 2021: Links have been disabled Back to Magenta History Main Page

Projecten en activiteiten 1992 - 2002


Magenta werd opgericht in 1992 naar aanleiding van de gewelddadige racistische aanslagen op migranten in Duitsland. Sinds het ontstaan van de stichting is een substantieel aantal projecten gerealiseerd, voornamelijk vanuit de werkwijze: breng de activiteit naar de mensen toe in plaats van de mensen naar de activiteit te laten komen.

Demonstratie 1992

1992

November 1992: eerste Magenta-activiteit, de demonstratie 'Nooit meer' naar aanleiding van aanvallen op Azielzoekerscentra in Duitsland.

1993

21 Maart 1993 - Het grote Magenta Debat over discriminatie en Integratie, een co-produktie van Stichting Magenta en AT5,. Amsterdamse Gemeenteraadspolitici en vertegenwoordigers van Migrantenorganisaties debatteren in de AT5 studio.

1994

Februari - De Geef Racisme geen stem Tram.

In de week voorafgaand aan de Gemeenteraadsverkiezingen reed Magenta met een oude historische tram door Amsterdam om de Amsterdammers op te roepen te gaan stemmen, maar 'racisme geen stem te geven'. Het project ging van start direct na de herdenking van de Februaristaking met een rit met genodigden vanaf de Dokwerker naar het Centraal Station. Iedere dag tram deelden gemeenteraadsleden en kandidaat-gemeenteraadsleden vanaf de tram een Amsterdamse versie uit van de 'brief aan de kiezers' (Zie ook trein-project). Veel Amsterdammers maakten gebruik van de gelegenheid om met de tram mee te rijden en te discussieren met onze medewerkers en de politici.

April - manifestatie bij installatie van de nieuwe Gemeenteraad.

Op 12 april 1994 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en organiseerde Magenta i.s.m. de ambtenaren van de secretarie en de Abva/Kabo een werkonderbreking en manifestatie voor het stadhuis om te protesteren tegen de installatie van 4 CD raadsleden. Na de installatie van de raad werd de vergadering geschorst en voerden vanaf het dakterras naast de raadszaal diverse personen, waaronder Louis Genet namens de Raad, Rabbijn Awraham Soetendorp, Els Abspoel namens de secretarieambtenaren en Meindert v.d. Berg namens de Abva Kabo het woord. Een groot aantal ambtenaren legde het werk neer en sloot zich buiten het gebouw aan bij de verzamelde menigte. Ter afsluiting van de manifestatie zong Harry Slinger zijn bekende lied 'Hee Amsterdam, ze zeggen dat je bent verandert'. De manifestatie, die in goed overleg met het stadhuis werd georganiseerd, verliep rustig en waardig.

De geef racisme geen stem trein, 25 t/m 30 april 1994.

Het grootste project van de stichting Magenta tot dan toe. Over het verloop zijn wij bijzonder tevreden. Vlak voor de landelijke verkiezingen heeft Magenta een trein door Nederland laten rijden met als doel de bevolking op te roepen 'racisme geen stem' te geven en op een democratische partij te stemmen. In de 24 steden waar de trein stopte werd dit o.m. gedaan door het uitdelen van infomateriaal over extreem-rechts, buttons, een zgn. 'brief aan de kiezers' (met daarin 8 redenen om niet op extreemrechts te stemmen) en het inzetten van bekende Nederlanders/artiesten. Ook had de trein een tentoonstelling van de Anne Frank Stichting over extreem-rechts aan boord. Door de crew en bekende Nederlanders zijn gedurende de zes dagen dat de trein door Nederland reed 22.000 'brieven aan de kiezers' uitgedeeld op de stations, stationspleinen en in de centra van de steden. Verder zijn er 50.000 van de door Magenta gemaakte 'Geef racisme geen stem' buttons 'afgezet', en is er, ondanks de korte verblijfstijd per station van 45 minuten, flink gediscussieerd met kiezers. Enkele duizenden mensen, waaronder veel scholieren, hebben de trein bezocht en de tentoonstelling van de Anne Frank Stichting over extreemrechts bekeken. Los van het eigen materiaal van Magenta is er door diverse landelijke en lokale anti-racisme organisaties gebruik gemaakt van de gelegenheid door het meegeven van voorlichtingsmateriaal, folders, posters, kaarten, etc. Ook dit materiaal hebben wij door het hele land kunnen verspreiden. Het 'inzetten' van bekende Nederlanders zoals Nelly Frijda, Donald Jones, Willem Wilmink, de complete cast van 'Vrouwenvleugel' e.a. op de stations had het gewenste effect. Ontvangers van de 'brief aan de kiezers' namen deze, komende van een bekend persoon, eerder aan en namen de inhoud serieus.

Lamar treedt op

De lokale organisaties en vertegenwoordigers van Gemeentebesturen gaven bij aankomst van de trein meestal acte de présence. Ook werden in de meeste steden op en rond de stations door lokale organisaties kleine manifestaties gehouden, over het algemeen in goede samenwerking met NS en Gemeente. In ongeveer acht steden was dat niet het geval.

trein

Hier viel de belangstelling voor de trein, de muziek en het infomateriaal tegen. Lokale organisaties waren daar niet in staat of bereid geweest activiteiten te organiseren en aan promotie/vooraankondiging te doen. De landelijke en lokale media hebben er voor gezorgd dat het project en het doel de nodige bekendheid kregen. De crew heeft in 6 dagen tijd ca. 70 interviews gegeven. Ook dit had als resultaat dat de '8 redenen om niet op extreemrechts te stemmen' zich als een olievlek over het land hebben verspreid. Het project werd gerealiseerd met steun van, en in samenwerking met Gemeentebesturen, Provincies en het Rijk.

Button 'Geef racisme geen stem.

Als 'spin-off' van het project met de 'trein' en de 'tram' is de Witzwarte 'geef racisme geen stem' button' ontstaan.button Deze button is tijdens beide projecten gratis uitgedeeld (55.000 totaal) en ging rond de verkiezingen een geheel eigen leven leiden. Wij kregen aanvragen van allerlei personen en organisaties uit het land. Uiteindelijk hebben wij nog eens 20.000 buttons gedistribueerd via politieke partijen, gemeenten, scholen, vakbonden, maatschappelijke organisaties etc. Ook de brief aan de kiezers wordt, soms in aangepaste vorm, nog altijd gebruikt.

1995

Damdebat 4 maart

In het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Europese campagne 'Allemaal anders, allemaal gelijk' organiseerde Magenta op 4 maart een publieksdebat op de Dam in Amsterdam. De discussie werd geleid door Jessica Dikmoet van Migranten TV. Het straatdebat was gericht op de doorsnee kiezer, Voorafgaand en tijdens de discussie werd er op de Dam wederom de 'brief aan de kiezers' uitgedeeld (aangepast op de Provinciale Staten verkiezingen).

Mei - Stichting Magenta is de eerste Nederlandse Antiracisme organisatie op Internet en wordt onmiddelijk geconfronteerd met racistische uitingen in de Nieuwsgroepen van de Free provider De Digitale Stad (DDS)

Sarajevo Calling, maart/april 1995

In deze periode organiseerde de stichting i.s.m. de Stichting Vrienden van La Benevolencija Sarajevo het project 'Sarajevo Calling', een actie voor noodhulp aan de inwoners van Sarajevo. Aan de actie deden alle Nederlandse Jac Hermans/A&P supermarkten en 36 De Boer Super markten mee. Tienduizenden artikelen werden verzameld. Het TV spotje voor de actie, met Diewertje Blok, werd gedurende 1 week iedere dag gratis uitgezonden door AT5, Stads TV Rotterdam, Omroep Friesland, Migranten Televisie Amsterdam en MTV Europe. Door diverse bedrijven werden goederen geschonken, o.a. 100.000 vitaminepillen en 1000 brilleglazen.

koninklijke luchtmacht

Apothekers zonder grenzen schonk 20 kubieke meter verband, operatiemaskers, operatiekleding, handschoenen en andere broodnodige ziekenhuisbenodigdheden. Diverse Nederlandse transportbedrijven zorgden voor gratis vervoer van goederen in Nederland, PTT-Telecom stelde gratis een mobiele telefoon (GSM) ter beschikking. De stichting Loods 6 leverde gratis opslagruimte, De Koninklijke Landmacht transporteerde de goederen van Apothekers zonder grenzen binnen Nederland. Eind April vervoerde de Koninklijke Luchtmacht de goederen naar Ancona in Italië, waar deze overgenomen werden door UNHCR. Vanwege de blokkade bereikte het totaal aan goederen (65 ton) Sarajevo uiteindelijk in november, als eerste transport na de blokkade. De stichting Magenta besloot tot het organiseren van het project na een verzoek van de stichting ‘Vrienden van La Benevolencija’ en met de hulp van o.a. De Motor Transport Groep Koninklijke Luchtmacht , het Ministerie van Defensie, ID-TV, Diewertje Blok, de Nederlandse Spoorwegen, De Boer Supermarkten, A&P supermarkten en Apothekers Zonder Grenzen

Augustus 1995 - Kerwin-Herdenking

De jaarlijkse Kerwinherdenking werd dit jaar op 21 augustus gehouden. Deze keer namen Magenta en de werkgroep tolerantie van Vereniging ‘31 het leeuwedeel van de organisatie voor hun rekening. De herdenking, waaraan ‘s middags op de Dam een debat over extreem-rechts vooraf ging, was een goedbezochte en waardige gebeurtenis. Er waren o.a. afvaardigingen van: de Gemeenteraad, de zaakgelastigde minister voor de Antillen, de familie van Kerwin en diverse organisaties.

Het Grote Damdebat, 16 september 1995

In het kader van bestuurlijke vernieuwing en ter bevordering van betere contacten tussen burgers en bestuur organiseerde Magenta op 16 september i.s.m. de Gemeente Amsterdam een Groot Damdebat waar Gemeenteraadsleden, Wethouders, maatschappelijke organisaties en gewone Amsterdammers aan deelnamen.

1996

In het eerste kwartaal van 1996 organiseerde Magenta samen met AFA Landelijk en Nederland bekent Kleur diverse ondersteuningscampagnes voor tegenacties bij demonstraties van extreem-rechts (o.a. in Zwolle en Leerdam). Gesprekken over een gezamenlijk beleid culimineerden in landelijke afspraken tussen anti-racisme groeperingen, migrantenorganisaties, Joodse organisaties, ADB's en anderen over hoe om te gaan met zich publiek manifesterend extreem-rechts.

In Maart liet Magenta Jane Elliott, bekend van haar oefening 'Brown Eyes Blue Eyes, naar Nederland komen om een tiental mensen te trainen. Voorafgaand aan deze training vond een workshop plaats waar een breed scala van mensen aan deelnam, o.a. politici, politiefunctionarissen, ADB medewerkers.

Samen met Jane Elliot maakte Magenta een specifiek op de Nederlandse situatie toegesneden versie van 'bruine ogen, blauwe ogen' om deze tijdens ons varende voorlichtingsproject toe te passen. Bezoek de homepage van het Magenta project Eye to Eye voor meer informatie over Brown Eyes Blue Eyes

Door Elkaar, Voor Elkaar (het boot project)

20 mei t/m 22 juni 1996

School Zonder Racisme en Magenta organiseerden een varend voorlichtingsproject over racisme, discriminatie en intolerantie onder het motto "Door elkaar....voor elkaar !!". Gedurende 5 weken, van 20 mei tot en met 22 juni 1996, voer de coaster 'De Zeester' over de binnenwateren van Nederland en deed 25 steden aan. Aan boord van het schip vond een keur aan activiteiten voor scholieren in de leeftijdsgroep vanaf 12 jaar plaats met als doel het stimuleren van een anti-racistisch bewustzijn. Aan boord was ook de eerste varende Internetverbinding. De doelgroep was scholieren van scholen in en rond de steden die het schip bezocht. Dit waren Scholen die zijn aangesloten bij 'School zonder Racisme', maar ook scholen die daar (nog) niet bij zijn aangesloten. De oefening Brown Eyes Blue Eyes werd door medewerkers van Magenta met groot succes gedaan met 3000 leerlingen in de leeftijdsgroep van 11 tot 18 jaar. Een compleet verslag van dit project kunt u vinden op de project Homepage

1997

Naar aanleiding van de toename van discriminatie op Internet richt Stichting Magenta op 21 Maart 1997 het Meldpunt Discriminatie Internet op. De openingsceremonie word verricht in De Balie te Amsterdam door Brieuc-Yves Cadat, bestuurslid van de stichting Magenta en de heer Hans Dijkstal, minister van Binnenlandse Zaken.

1998

In het kader van de landelijke verkiezingen laat Magenta opnieuw de 'Geef racisme geen stem tram' door Amsterdam rijden. De 'Brief aan de Amsterdamse kiezers' en de Button 'geef racisme geen stem' vinden weer gretig aftrek. Talloze politici en vrijwilligers rijden mee op de tram, die door de Gemeente Amsterdam word gefinancierd.

1999

Magenta richt samen met UNITED for intercultural action het Internet Centre Antiracism Europe (ICARE) op.

2000

Op 19 februari organiseren Magenta, het Nederlands Auschwitz Comité en het CIDI gezamenlijk een busreis naar Wenen om deel te kunnen nemen aan de protesten tegen de coaltitie van FPÖ en ÖVP.

Van 9-13 Oktober 2000 houdt ICARE de zogenaamde Interconference, een interactieve electronische schaduwconferentie vanuit het Raad van Europa gebouw in Straatsburg, waar de Regionale voorbereidende conferentie voor de Wereld Conferenrie tegen racisme wordt gehouden.

2001

ICARE activiteiten rond de voorbereiding van de Wereldconferentie tegen Racisme in mei, juli en augustus.

ICARE doet life verslag van de Wereldconferentie tegen Racisme in Durban, Zuid Afrika.

2002

Stichting Magenta viert haar 10-jarig bestaan op 4 september met een feest en debat in Felix Meritis in Amsterdam

Oprichting van INACH, het International Network Against Cyber Hate.Created by Magenta Foundation © 2000-2003 Amsterdam.

logo magenta