Naar Meldpunt home
You are visiting a website from 2003
This website is preserved because of historical value
Note 2021: Links have been disabled Back to Magenta History Main Page

Wat is Magenta

Magenta is een stichting die zich bezighoudt met de bestrijding van racisme, fascisme en andere vormen van discriminatie. Sinds 1997 voornamelijk op en via Internet.

Magenta werd opgericht in 1992 naar aanleiding van de gewelddadige racistische aanslagen op migranten in Duitsland. Sinds het ontstaan van de stichting is een substantieel aantal projecten gerealiseerd, voornamelijk vanuit de werkwijze: breng de activiteit naar de mensen toe in plaats van de mensen naar de activiteit te laten komen.

Projecten zoals de 'geef racisme geen stem trein' rond de tweede kamer verkiezingen van 1994, het eerste on-line varende voorlichtingsproject voor scholieren 'Voor Elkaar Door Elkaar' en openbare debatten op de Dam in Amsterdam. Magenta werkt samen met tal van organisaties en instellingen op het terrein van racisme bestrijding, migrantenorganisaties e.a.

In 1997 richtte Magenta het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) op. Het Meldpunt legt zich er op toe om meldingen van discriminerende uitingen op het Internet op basis van geloof, afkomst, sexuele voorkeur, geslacht, huidskleur en / of leeftijd te beoordelen en zonodig aktie te ondernemen om de uiting van het Internet verwijderd te krijgen. Het MDI richt zich in principe op het Nederlandse gedeelte van Internet.

Het Internet kent geen (lands)grenzen daarom is in 2002 INACH, International Network Against Cyber Hate opgericht. Stichting Magenta is een van de grondleggers van dit netwerk wat Internationale samenwerking van Nationale meldpunten beoogt.

Andere activiteiten van Magenta zijn:

I CARE, Internet Centre Anti Racism Europe een website met nieuws, adressen, discussie en live reportages over antiracisme activiteiten in Europa en soms daarbuiten.

Oog in oog workshops

Het technisch faciliteren en scholen op het gebied van Internet gebruik van verwante organisaties en instellingen, nationaal en internationaal .

Hier vindt u een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten en projecten van de afgelopen jaren.Created by Magenta Foundation © 2000-2003 Amsterdam.

logo magenta

Nedstats